2011-11-06

Noordzee vanuit Den Helder, 6-11-2011

Na een najaar met een paar mooie tochten naar de Botney Cut, nu nog een laatste tocht wat dichter bij huis. Met een boot vol enthousiaste vogelaars, een lekkere lading visafval en het vooruitzicht op al die gave zeevogels daar op de Noordzee, hadden we er weer erg veel zin in!

De route liep langs de Texelse kust noordwaards tot ruim voorbij Texel. Vervolgens weer terug met een ruime bocht om de zandplaat de Razende Bol het Marsdiep weer in richting de haven van Den Helder.

rondvaart noordzee (113 km) door Oscar Balm

rondvaart noordzee (113 km) door Oscar Balm

Aan het einde van het Marsdiep begonnen de eerste klonten visafval te ontdooien en kon langzamerhand een wolkje meeuwen achter de boot gelokt worden. Daarin werd al vlot een eerste winterkleed Pontische Meeuw ontdekt. In de loop van de dag zouden we er daar meer van zien, totaal 6 stuks,  in allerlei kleden.

Pontische Meeuw, 1ste winter (Foto: Marco Simonis)

Pontische Meeuw, 1ste winter (Foto: Marco Simonis)

Pontische Meeuw, 1ste winter (Foto: Oscar Balm)

Pontische Meeuw, 1ste winter (Foto: Oscar Balm)

Pontische Meeuw, 3de winter (Foto: Oscar Balm)

Pontische Meeuw, 3de winter (Foto: Oscar Balm)

Pontische Meeuw, 3de winter (Foto: Jan de Jong)

Pontische Meeuw, 3de winter (Foto: Jan de Jong)

Pontische Meeuw, ad winter (Foto: Maarten Immerzeel)

Pontische Meeuw, ad winter (Foto: Maarten Immerzeel)

Het ging wat moeizaam deze keer, maar uiteindelijk begon weer een gestage wolk meeuwen het schip te volgen. En tussen de meeuwen voegden zich nu ook de nodige Jan van Genten, die ons de rest van de dag bleven vermaken met mooie staaltjes van duikkunst. Met name de juveniele genten wisten van geen ophouden en doken keer op keer vlak naast het schip naar de stukjes visafval.

meeuwen achter de boot (Foto: Oscar Balm)

meeuwen achter de boot (Foto: Oscar Balm)

Jan van gent (Foto: Maarten Immerzeel)

Jan van gent (Foto: Maarten Immerzeel)

Jan van gent (Foto: Maarten Immerzeel)

Jan van gent (Foto: Maarten Immerzeel)

Jan van gent (Foto: Maarten Immerzeel)

Jan van gent (Foto: Maarten Immerzeel)

Jan van gent (Foto: Maarten Immerzeel)

Jan van gent (Foto: Maarten Immerzeel)

Jan van gent (Foto: Oscar Balm)

Jan van gent (Foto: Oscar Balm)

Jan van gent (Foto: Oscar Balm)

Jan van gent (Foto: Oscar Balm)

Jan van gent (Foto: Dennis Klein)

Jan van gent (Foto: Dennis Klein)

Jan van gent (Foto: Dennis Klein)

Jan van gent (Foto: Dennis Klein)

Al doorstomende langs de Texelse kust kwamen we continu groepjes met Alken en Zeekoeten tegen. Die worden uiteraard altijd goed afgescand op zeldzamere alkachtigen. En deze keer leverde dat een leuke prijs op, toen plotseling een Kleine Alk uit zo’n groepje voor de boot opvloog. Het roer werd omgegooid in de richting waarin het vogeltje verdwenen was en niet veel later dook het ineens vlak naast de boot weer op. Hij vloog helaas heel snel weer op om deze keer definitief weg te blijven. Het was dus een kort genoegen, maar in elk geval heeft iedereen hem even goed kunnen bekijken! Een nieuwe soort op de Pterodromalijst!

Kleine Alk (Foto: Gabrielle Heuvelman)

Kleine Alk (Foto: Gabrielle Heuvelman)

Kleine Alk (Foto: Oscar Balm)

Kleine Alk (Foto: Oscar Balm)

Alken (Foto: Gabrielle Heuvelman)

Alken (Foto: Gabrielle Heuvelman)

Alken (Foto: Oscar Balm)

Alken (Foto: Oscar Balm)

Het duurde even voordat de eerste jagersoort zich aandiende. Maar toen op een gegeven moment eerst een onvolwassen Middelste Jager en later ook een onvolwassen Grote Jager achter boot verschenen, waren ze daar ook niet meer weg te slaan.

Middelste Jager (Foto: Maarten Immerzeel)

Middelste Jager (Foto: Maarten Immerzeel)

Middelste Jager (Foto: Dennis Klein)

Middelste Jager (Foto: Dennis Klein)

Middelste Jager (Foto: Oscar Balm)

Middelste Jager (Foto: Oscar Balm)

Grote Jager (Foto: Oscar Balm)

Grote Jager (Foto: Oscar Balm)

Grote Jager (Foto: Dennis Klein)

Grote Jager (Foto: Dennis Klein)

Grote Jager (Foto: Dennis Klein)

Grote Jager (Foto: Dennis Klein)

Een hoogtepunt aan het einde van de trip was helaas niet de Ross’ Meeuw, die de afgelopen week een aantal maal gezien was langs de Noord-Hollandse kust, onder andere ook langs Huisduinen. Maar wel hing er plotseling een prachtige juveniele Vorkstaartmeeuw achter het schip! Dit kleine meeuwtje dong dapper mee naar de stukjes chum, tussen de Drieteenmeeuwen, Zilvermeeuwen, Grote Mantelmeeuwen en Jan van Genten. Hij liet zich de kaas daarbij bepaald niet van het brood eten en bleef zo’n twintig minuten bij ons, voor even plotseling weer te verdwijnen als hij verschenen was.

Vorkstaartmeeuw (Foto: Maarten Immerzeel)

Vorkstaartmeeuw (Foto: Maarten Immerzeel)

Vorkstaartmeeuw (Foto: Maarten Immerzeel)

Vorkstaartmeeuw (Foto: Maarten Immerzeel)

Drieteenmeeuw (Foto: Maarten Immerzeel)

Drieteenmeeuw (Foto: Maarten Immerzeel)

Drieteenmeeuw juv. (Foto: Dennis Klein)

Drieteenmeeuw juv. (Foto: Dennis Klein)

Altijd weer erg bijzonder tijdens deze tochten zijn de zangvogels, die soms vele kilometers van het dichtsbijzijnde land af, langs komen vliegen. Een informatief verhaaltje hierover dat Ruud van Beusekom van Vogelbescherming schreef naar aanleiding van deze tocht, kun je hier lezen. Eén zangertje, net wat te ver weg om te kunnen zien welke soort het betrof, werd fanatiek belaagd door een stel jonge Grote Mantelmeeuwen en werd ook uiteindelijk door één van deze vogels verorberd.

Rozig van een mooie dag op zee liepen we de haven van Den Helder weer binnen. Met zo’n prachtig soortenlijstje heb ik nu alweer zin in de tochten van volgend jaar. Een mooi einde van het Pterodroma seizoen 2011!

Albert van den Ende

Totaallijst waargenomen soorten:

Duiker spec 2
Roodkeelduiker 16
Fuut 2
Dodaars 2
Aalscholver 1
Jan van Gent 33
Rotgans 21
Zwarte Zeeëend 12
Eider 50
Brilduiker 5
Topper 4
Smient 11
Ruigpootbuizerd 1
Kanoet 1
Alk/Zeekoet 47
Zeekoet 106
Alk 66
Kleine Alk 3
Jager spec 1
Grote Jager 1 juv
Middelste Jager 1 juv
Grote Mantelmeeuw 35
Kleine Mantelmeeuw 1
Zilvermeeuw 150
Pontische Meeuw 6 (2 1ekj, 2 2e kj, 1 3e kj, 1 ad)
Stormmeeuw 15
Kokmeeuw 15
Dwergmeeuw 9
Vorkstaartmeeuw 1 juv
Drieteenmeeuw 36
Kramsvogel 1
Merel 2 man
Spreeuw 8
Veldleeuwerik 3
Zwartkop 1 man
Winterkoning 1
Roodborst 1
Zangvogel spec 1
Zeehond spec 20
Gewone Zeehond 5
Bruinvis 1

Comments are closed.