Archive for the ‘sula-artikel’ Category

Pontische meeuwen

Sunday, May 20th, 2012

Tijdens Pterodroma tochten komt er altijd een flinke meeuwenwolk op de chum af. Het is altijd weer spannend om hierin te zoeken naar Geelpoot- en Pontische Meeuwen. Met name die laatste wordt tijdens vrijwel elke tocht waargenomen. Gezien de vele waarnemingen van Pontische Meeuwen in havens en op stranden is het niet verwonderlijk dat ze ook geregeld het ruime sop verkiezen, maar dit was eigenlijk nog nooit vastgelegd. In Engeland worden ze nog vrij opgewonden van Ponten, dus heel veel vogels wagen de overteek toch blijkbaar niet.

De waarnemingen die tijdens Pterodroma tochten werden verzameld zijn gebundeld met waarnemingen van gestandaardiseerde zeevogeltellingen van IMARES in een artikel in Sula, het tijdschrift van de Nederlandse Zeevogelgroep (NZG). Het artikel is opgeluisterd met een aantal foto’s van trouwe Pterodroma-deelnemers en laat zien dat Pontische Meeuwen tot op flinke afstand van de kust kunnen worden aangetroffen en dat het hierbij vrijwel altijd gaat om onvolwassen vogels.

In Sula verschijnen berichten over allerlei aspecten van Nederlandse zeevogels – dus ongetwijfeld interessant voor veel Pterodroma-deelnemers! Lidmaatschap van de NZG kost slechts EUR 12,- per jaar en dan krijg je het tijdschrift en de nieuwsbrief thuisgestuurd. Kijk ook eens op de Facebook pagina van de Zeevogelgroep.

Met toestemming van de redactie van Sula is hier het volledige artikel te lezen.

Zie ook: Klaas van Dijk. Pontische Meeuwen Larus cachinnans langs de Nederlandse kust. Sula (in press)