2008-11-23

 

Noordzee vanuit Lauwersoog 23-11-2008


Lijst waargenomen soorten:

Soort Aantal
Grauwe Gans 3
Rotgans 1
Bergeend 24
Topper 6
Eider 244
Zwarte Zee-eend 2163
Grote Zee-eend 2
Brilduiker 1
Grote Zaagbek 1
Middelste Zaagbek 2
Smient 33
Roodkeelduiker 17
Parelduiker 8
duiker spec. 14
Jan van Gent 16
Aalscholver 9
Dodaars 5
Fuut 10
Scholekster 6
Bonte Strandloper 12
Wulp 13
Steenloper 1
Grote Jager 1 juv
Drieteenmeeuw 19
Dwergmeeuw 2
Kokmeeuw 13
Zilvermeeuw 80
Grote Mantelmeeuw 12
Stormmeeuw 75
Zeekoet 11
Alk / Zeekoet 3
IJsvogel 1
pieper spec. 6
Frater 12
Gewone Zeehond 17
Grijze Zeehond 1
Bruinvis 29

Rob had me gevraagd of ik mee zou willen met een pelagic van Pterodroma adventures als medeteller. Heel goed. Zelf had ik niet echt opgelet en ik wist niet eens dat er plannen waren. Wegens de enorme najaarsstormen en de slechte voorspellingen voor vandaag had ik niet gedacht dat het door zou gaan. Dat ging het echter wel. Ik had op een dag kou en nattigheid gerekend, maar ook daar kwam het niet van. In de luwte was het goed toeven. Er stond wel een flinke golfslag dus er was enige inspanning voor nodig om in balans te blijven. Hier en daar werd af en toe mild gekotst, maar het viel allemaal reuze mee met de zeeziekte en zelf had ik nergens last van.

achterdek

deelnemers op wiebelig achterdek

achterdek 2

evenwichtskunst op achterdek

achterdek 3

Grote Jager achter het schip

Het was niet alleen goed uit te houden, we hebben ook erg leuke dingen gezien. Al voor we de waddenzee uitvoeren, in het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog, kwam er een mooi groepje van drie Parelduikers en een Roodkeelduiker langs vanuit de Waddenzee. Op de Noordzee zelf zagen we nog vijf zekere Parelduikers, waarvan enkele fraai. Apart was dat ze bijna allemaal best hoog vlogen. Dat lijkt aan de Zuid-Hollandse kust meer de uitzondering (of ik kijk er standaard onderdoor?). Verder hebben we nog wel meer behoorlijk potige duikers op afstand gezien. Daar zullen er vast nog wat tussen hebben gezeten. Het zijn toch wel aparte dingen, die Parels, en ik ga ze steeds makkelijker herkennen. Enorme bakken met een opvallende zwart-wit tekening. Toch moet je nog steeds goed opletten om de identificatie rond te krijgen. Ik verwacht dat juveniele nog best eens met juveniele Roodkeel verward kunnen worden. Ik ben nog niet uitgekeken op die dingen. Volgende stap is een IJsduiker over zee!

Chum trok wat meeuwen met daartussen wat Drieteenmeeuwen en Jan-van-Genten aan. We hadden een prachtige juveniele Grote Jager dichtbij die achter een juveniele gent aan ging. Zeer spectaculair. Diezelfde gent (denk ik) kreeg het ook enorm aan de stok met een zwik Grote Mantels. De gent had een platvis die hij absoluut niet wou afstaan. De mantelmeeuwen gaven ‘m hierop een enorm pak slaag. We dachten echt dat ze de Gent gingen slachten; het leek of de meeuwen zijn kop te pakken hadden en ‘m probeerden te verzuipen. Het hele schouwspel duurde ook tamelijk lang. Het bleek echter dat de
gent gewoon zeer koppig was en dat gent en meeuw beiden de vis vasthielden. Uiteindelijk ging de gent er nog met de vis vandoor ook! Het viel me op dat het grootteverschil van Grote Mantels en Jager met Jan-van-Gent eigenlijk niet eens zo heel groot was. Gewoon tijdens het zeerukken komt dat toch heel anders over.

Jan van Gent

Jan van Gent

Jan van Gent

Jan van Gent

Grote Jager

Grote Jager

Jan van Gent en Grote Mantel

Jan van Gent en Grote Mantel

Jan van Gent en Grote Mantel

Jan van Gent en Grote Mantel

Jan van Gent en Grote Mantel

Jan van Gent en Grote Mantel

Het aantal alken ter plaatse was zeer laag, we moesten het doen met wat Zeekoeten. Ook Zwarte Zee-eenden kwamen we aanvankelijk maar mondjesmaat tegen. Op de terugweg voeren we dichter onder de kust van Ameland en hier kwamen we een flinke club tegen. Het zullen er zo’n 2000 geweest zijn. Dat aantal moet veel hoger kunnen en we hadden er ook maar twee Grote Zee-eenden tussen. De eenden waren erg moeilijk te benaderen en door de golfslag was afzoeken er ook niet bij. Wel zagen we een leucistisch Zwartje vliegen. Dit beest had echt een biscuit / 1e winter Grote Burren kleed. Op de terugweg hadden we twee Fraters over de waddenzee vliegend. In de haven zat een adulte Roodkeelduiker met nog wat restjes zomerkleed.

Zeekoeten

Zeekoeten

Al met al heb ik me erg vermaakt. Ik ga erg graag nog eens rond deze periode (en in de winter) mee met rustiger weer. Het heeft een enorme potentie! Als je echt naast zo’n plakkaat eenden, alken of duikers kan gaan liggen dan moet het lukken daar wat moois (als in zeldzaams) uit te slepen!

Ben Wielstra

Foto’s: Martijn de Jonge

Comments are closed.