2008-09-21

Noordzee vanuit Den Helder 21-9-2008

Totaallijst waargenomen soorten:

Eider    41
Zwarte Zee-eend    127
Rotgans    67
Nijlgans    14
Aalscholver    15
Blauwe Reiger    1
Duiker spec.    1
Roodkeelduiker    4
Noordse Stormvogel    3
Jan van Gent    261
Slechtvalk    1
Paarse Strandloper    1
Drieteenstrandloper    32
Kanoetstrandloper    2
Kleine Jager    4
Grote Jager    5
Zilvermeeuw    38
Kleine Mantelmeeuw    5
Grote Mantelmeeuw    163
Stormmeeuw    6
Zwartkopmeeuw    1
Kokmeeuw    4
Dwergmeeuw    6
Drieteenmeeuw    2
Visdief    7
Grote Stern    20
Zeekoet    44
Alk/Zeekoet    7
Bruinvis    94
Gewone Zeehond    11
Grijze Zeehond    11
Zeehond spec.    2

Op deze tocht kon zelfs de meest zeeziektegevoelige persoon zich volkomen op z’n gemak voelen. Deining ontbrak door de oostelijke wind in de voorafgaande dagen en op de dag zelf is de wind niet boven kracht 1 Bft gekomen. De spiegelgladde zee was ideaal voor het waarnemen van zeezoogdieren en er werden dan ook buitengewoon veel bruinvissen gezien!

bruinvis

Foto: Bart Vastenhouw

bruinvis

Foto: Luc Hoogenstein

bruinvis

Foto: Bart Vastenhouw

Onder de Texelse kust moet veel vis hebben gezeten, vrijwel continu werden rugvinnen van jagende bruinvissen en groepjes duikende Jan van Genten gezien.

Voor de meer pelagische soorten werd koers gezet naar het “Diepe gat”, een wat diepere geul ca 20 km ten westen van Texel. Tijdens het varen werd ge-chum-d met visafval en visolie om de vogels achter de boot te lokken.

chummen

Foto: Bart Vastenhouw

meeuwen

Foto: Bart Vastenhouw

Foto: Bart Vastenhouw

Jan van Gent

Foto: Bart Vastenhouw

Noordse Stormvogel

Foto: Bart Vastenhouw
Zwartkopmeeuw

Foto: Luc Hoogenstein

Dit  leverde weer een leuk assortiment soorten op die zich fraai lieten bekijken en fotograferen. De Zwartkopmeeuw kon als nieuwe soort voor de Pterodroma pelagics bijgeschreven worden!

Jan van Genten zijn erg gevoelig voor allerlei drijvend afval in zee en je komt regelmatig vogels tegen met stukken net, touw, plastic of visdraad aan de poten of aan de snavel. Een vogel die zich verstrikt had aan poten en snavel in een aardappelnetje kon aan boord gehesen en van z’n netje bevrijd worden. Kennelijk had deze vogel nog niet erg lang vast gezeten. Hij voelde nog vet aan en vloog na te zijn losgelaten kwiek weg.

Jan van Gent

Foto: Bart Vastenhouw

Jan van Gent

Foto: Luc Hoogenstein

Jan van Gent

Foto: Janneke Kimstra

Meer foto’s van deze tocht:

Fotogallerij van Bart Vastenhouw

Fotogallerij van Luc Hoogenstein

Comments are closed.