2008-10-18

Noordzee vanuit Den Helder 18-10-2008

Totaallijst waargenomen soorten:

fuut 1
duiker spec 2
parelduiker 1
aalscholver 3
jan van gent 22
noordse stormvogel 6
eider 28
zwarte zeeeend 81
grote zeeeend 3
drieteenstrandloper 4
kanoet 8
rosse franjepoot 1
grote mantel >100
kokmeeuw 119
stormmeeuw > 105
kleine mantelmeeuw >55
drieteenmeeuw 83
dwergmmeeuw 14
visdief 3
noordse stern 8
grote jager 5
kleine jager 1
zeekoet 156
alk/zeekoet 33
alk 5
koperwiek 6
spreeuw 8
grote gele kwik 2
veldleeuwerik 1
graspieper 2
oeverpieper 1

grijze zeehond 1
zeehond 4
bruinvis 6

In tegenstelling tot de windstilte van 21 september is dit een vrij winderige tocht geworden. De ochtend begon kalm, maar in de middag trok de wind aan tot kracht 6 Bft. Dat maakt het waarnemen van zeezoogdieren uiteraard een stuk lastiger en ook voor de fotografen zullen de omstandigheden af en toe moeilijk geweest zijn.

Gedurende vrijwel de hele tocht is er visafval overboord gezet. Daarop werd enthousiast gereageerd door vooral de Jan van Genten die een fantastische show weggaven met hun spectaculaire duiken!

Jan van Gent

Foto: Peter Soer

Jan van Gent

Foto: Peter Soer

Jan van Gent

Foto: Harm Niesen

Jan van Gent

Foto: Peter Soer

Jan van Gent

Foto: Peter Soer

Jan van Gent

Foto: Peter Soer

Jan van Gent

Foto: Peter Soer

Jan van Gent

Foto: Harm Niesen

Er bevonden zich redelijke aantallen alkachtigen, met name weer in de kuststrook ten westen van Texel. Veel Zeekoeten en enkele Alken konden gedetermineerd worden (in tegestelling tot vorig jaar, toen er juist uitzonderlijk veel Alken gezien werden). Een waarneming van een Papegaaiduiker kon door ons niet bevestigd worden.

Zeekoeten

Foto: Peter Soer

De westelijke wind gaf hoop op leuke zeevogels, maar dat lukte helaas maar gedeeltelijk. Ondanks dat er rijkelijk met visolie gestrooid is lieten de “tubenoses” het op enkele Noordse Stormvogels na afweten.

Drieteenmeeuw

Foto: Peter Soer

Grote Jager

Foto: Peter Soer

Grote Jager

Foto: Harm Niesen

Noordse Stormvogel

Foto: Peter Soer

De meest bijzondere soorten van de dag waren een Parelduiker en een Rosse Franjepoot die dicht bij de boot voorbij vlogen.

Het blijft leuk om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om vogels te zien te krijgen op zee. Behalve de zeevogels kun je soms verrassend veel zangvogels op zee tegenkomen. Vorig jaar hebben we hiervoor ons “pelagisch bosje” ten doop gehouden (zie hier). Omdat het duidelijk geen succes was om het bosje achter het schip te slepen was vandaag het idee om het bosje onderweg te ankeren en op de terugweg te checken wat er in neergestreken zou zijn. Helaas bleek ook dit nog geen daverend succes. Door een onhandige manuoevre bij het uitzetten van het bosje dreigde het ankertouw in de schroef te raken. In de pogingen om dat te voorkomen is het bosje zodanig beschadigd dat het geen zin had om het nogmaals uit te zetten.

Een ander experiment, een geankerde klont bevroren visafval vermengd met visolie, zag er meer veelbelovend uit. Gelijk al bij het uitzetten van de klont trok het de aandacht van Dwerg -en Drieteenmeeuwen en ook bij terugkeer, zo’n drie uur later, hingen er nog vogels rond wat er over was van de klont. In gebieden waar meer stormvogelachtigen voorkomen is dit een beproefde lokmethode. Bij ons leverde het helaas nog niet de soorten op waarop we hoopten, maar het lijkt zeker de moeite waard om hiermee verder te experimenteren!

Met dank aan Peter Soer en Harm Niesen, de mannen met zeebenen, voor het beschikbaar stellen van hun foto’s!

Comments are closed.