2010-11-19

Noordzee vanuit Den Helder, 19-11-2010

(door Thijs Fijen)

Omdat de vorige pelagic gecanceled was vanwege te harde wind, stonden we vanmorgen met een flink kleinere groep op de boot. Ongeveer 40 man wist zich deze dag naar Den Helder te verplaatsen. Het was vrij rustig weer, met windkracht 3 vanuit het zuiden en toch ook fris met ongeveer 10 graden.
De eerste waarneming was al in de haven, een Grijze Zeehond zwom langs de boot. We voeren onder Texel door over het Marsdiep waar het chummen begon en we al snel een wolk meeuwen achter de boot aan hadden. Een Zwartkopmeeuw trok zich daar niks van aan en vloog strak door naar zuid. Van grote afstand komen de eerste Jan-van-Genten aangevlogen en ook de Drieteenmeeuwen voelden zich goed aangetrokken tot de boot.

Jan van Gent (Berry van der Hoorn)

Jan van Gent (Berry van der Hoorn)

Jan van Gent (Berry van der Hoorn)

Jan van Gent (Berry van der Hoorn)

Jan van Gent (Berry van der Hoorn)

Jan van Gent (Berry van der Hoorn)

Jan van Gent (Berry van der Hoorn)

Jan van Gent (Berry van der Hoorn)

Jan van Gent (Joep Tomlow)

Jan van Gent (Joep Tomlow)

Jan van Gent (Berry van der Hoorn)

Jan van Gent (Berry van der Hoorn)

Drieteenmeeuw (Berry van der Hoorn)

Drieteenmeeuw (Berry van der Hoorn)

Drieteenmeeuw (Berry van der Hoorn)

Drieteenmeeuw (Berry van der Hoorn)

Drieteenmeeuw (Berry van der Hoorn)

Drieteenmeeuw (Berry van der Hoorn)

Drieteenmeeuw (Berry van der Hoorn)

Drieteenmeeuw (Berry van der Hoorn)

Drieteenmeeuw (Joep Tomlow)

Drieteenmeeuw (Joep Tomlow)

Drieteenmeeuw (Joep Tomlow)

Drieteenmeeuw (Joep Tomlow)

Omdat het toch al redelijk laat in het seizoen is, gokken we op de alkachtigen en de duikers. Daarom varen we met een ruime bocht, toch wel parallel aan Texel naar het noorden toe. Hoe noordelijker we komen, hoe meer deining we krijgen en dus natuurlijk ook mensen die daar last van kregen. Desondanks zien we een groot aantal Roodkeelduikers, Zeekoeten en een enkele Alk. Tussen een groep Zwarte Zeeenden vliegen drie Grote Zeeeenden, toch een niet alledaagse soort.
Als we enkele kilometers recht boven Texel zijn keren we om en varen we dichter tegen Texel aan terug. Hoewel het pelagisch bosje niet mee is, zien we toch wat hoogmoedige zangvogels. Zo worden er twee Kramsvogels, een Merel en een Spreeuw gezien vanaf de boot.

Kramsvogel (Joep Tomlow)

Kramsvogel (Joep Tomlow)

Als de zee wat rustiger wordt en het zonnetje wat doorbreekt, dutten de meesten een beetje in totdat er geroezemoes komt over een grotere duiker aan de rechterkant van de boot. We varen er rustig naartoe en al snel wordt duidelijk dat het een adulte IJsduiker betreft.

IJsduiker (Sander Lagerveld)

IJsduiker (Sander Lagerveld)

IJsduiker (Sander Lagerveld)

IJsduiker (Sander Lagerveld)

Toch echt een aparte gewaarwording zo midden op zee terwijl je ze gewend bent op een zandwinplas of langsvliegend. We varen er wat rondjes omheen en de duiker blijft gewoon rustig foerageren.  Even later wordt er nog een grotere duiker op de foto gezet, dit bleek ook een IJsduiker te zijn. Nu de zee wat rustiger is, zien we ook aanzienlijk meer Bruinvissen en Zeehonden, zo zien we ongeveer 30 Bruinvissen en 50 Zeehonden. Ook de Jan-van-Genten blijven rustig om de boot vliegen en hun roep overstemd de meeuwen als ze gaan duiken.
We varen nog wat op en neer , maar we gaan toch weer richting Den Helder terug. Op het moment dat we tussen Texel en Den Helder varen, zijn ook alle Drieteenmeeuwen meteen verdwenen en de Zilvermeeuwen nemen direct hun plaats over. Zo eindigt de pelagic zonder jagers, pijlen en stormvogels, maar met veel duikers, alkachtigen, veel Drieteenmeeuwen, flink wat zoogdieren en natuurlijk het hoogtepuntje de IJsduiker.

Grote Gele Kwikstaart 1
Steenloper 5
Dodaars 2
Eider 149
Kolgans 60
Slechtvalk 2
Brilduiker 1
Zwarte Zeeeend 120
Gewone Zeehond 50
Zwartkopmeeuw 1
Drieteenmeeuw 300
Zilvermeeuw 500
Grote Mantelmeeuw 30
Stormmeeuw 50
Fuut 18
Bonte Strandloper 2
Grote Zeeeend 3
Rotgans 7
Grijze Zeehond 4
Bruinvis 30
Dwergmeeuw 29
Alk 6
Zeekoet 129
Kramsvogel 2
Merel 1
Parelduiker 0-2
IJsduiker 2
Spreeuw 1
Wintertaling 3
Middelste Zaagbek 3
Smient 9
Kuifduiker 2
Roodkeelduiker 252
Jan-van-Gent 148
Bontbekplevier 2

Comments are closed.