2010-10-29

VNWC Jubileumtocht

Aankomst jubilerende Vogel en Natuurwacht Culemborg (Sander Lagerveld)

Aankomst jubilerende Vogel en Natuurwacht Culemborg (Sander Lagerveld)

Het was vroeg op voor de leden van de Vogel en Natuurwacht Culemborg, om om 8.00 uur in Lauwersoog aan boord van de Dageraad te  kunnen zijn. Het beloofde een grijze, maar gelukkig droge dag te worden. Door de pittige zuidenwind (6Bft) zou het geen bijzonder comfortabele tocht worden. Door hoge golven verder op zee, hebben we ons moeten beperken tot het kustgebied, tot enkele kilometers ten noorden van de eilanden. Deze keer hebben we gekozen voor het gebied boven Schiermonnikoog, waar we nog niet eerder geweest waren.

achterdek met meeuwenwolk (André Hospers)

achterdek met meeuwenwolk (André Hospers)

Chummen (Sander Lagerveld)

Chummen (Sander Lagerveld)

kotter met meeuwenwol (André Hospers)

kotter met meeuwenwolk (André Hospers)

Met verwoed chummen lukte het om al op de Waddenzee een flinke meeuwenwolk achter de boot te krijgen. Ondanks stevige concurrentie van langsvarende viskotters, is het goed gelukt om deze de hele tocht lang bij ons te houden.

Drieteenmeeuw (Sander Lagerveld)

Drieteenmeeuw (Sander Lagerveld)

Pontische Meeuw (Sander Lagerveld)

Pontische Meeuw (Sander Lagerveld)

Pontische Meeuw (Sander Lagerveld)

Pontische Meeuw (Sander Lagerveld)

Zwartkopmeeuw (Sander Lagerveld)

Zwartkopmeeuw (Sander Lagerveld)

Zwartkopmeeuw (Sander Lagerveld)

Zwartkopmeeuw (Sander Lagerveld)

Alk (Sander Lagerveld)

Alk (Sander Lagerveld)

Al snel werden wat leuke meeuwen in achter het schip ontdekt, zoals een volwassen Zwartkopmeeuw en onvolwassen Geelpoot -en Pontische meeuw. Eenmaal op de Noordzee nam het aantal Drieteenmeeuwen flink toe, gaven een paar Jan van Genten een showtje weg en doken de eerste alkachtigen op. De aantallen van vooral de Jan van Genten bleven wat lager dan we gewend geraakt zijn in dit gebied. Ondanks de continu zichtbare meeuwenwolk, lieten de Grote Jagers deze keer helemaal verstek gaan.

Zwarte Zee-eend (Sander Lagerveld)

Zwarte Zee-eend (Sander Lagerveld)

Roodkeelduiker (Sander Lagerveld)

Roodkeelduiker (Sander Lagerveld)

Roodkeelduiker (Sander Lagerveld)

Roodkeelduiker (Sander Lagerveld)

Wat een bezoek aan dit gebied toch steeds weer speciaal de moeite waard maakt, zijn de enorme aantallen Zwarte Zee-eenden die je hier aantreft. Door het winderige weer was het lastig om een idee van de aantallen te krijgen, op het water waren ze slecht te zien in de golven, maar aan de continu rondvliegende groepen te zien moeten het er duizenden geweest zijn. Ook Roodkeelduikers werden de hele dag door gezien, samen met een enkele Parelduiker.

Rosse Franjepoot 29-10-2010 (Jandirk Kievit)

Rosse Franjepoot 29-10-2010 (Jandirk Kievit)

Alweer op de terugweg naar het gat tussen Schier en Ameland liet een Middelste Jager zich even zien, maar weigerde zich naar de boot te laten lokken. Even later liep de spanning aan boord helemaal hoog op  door een langvliegende Rosse Franjepoot. Deze bleef enige minuten in de buurt van de boot rondvladderen, zodat uiteindelijk iedereen hem leuk heeft kunnen zien.

Drieteenmeeuw (Wouter Teunissen)

Drieteenmeeuw (Wouter Teunissen)

Drieteenmeeuw (Wouter Teunissen)

Drieteenmeeuw (Wouter Teunissen)

Om na te gaan wat de mogelijkheden van dit soort tochten zijn voor onderzoek naar de herkomst van de zeevogels die voorkomen in het Nederlandse deel van de Noordzee, heeft Wouter Teunissen toestemming gekregen te proberen de vogels te vangen en te ringen. Tijdens de tocht naar de Botney Cut heeft hij daar voor het eerst mee geexperimenteerd en is een Noordse Stormvogel geringd. Tijdens deze tocht kwamen veel Drieteenmeeuwen binnen bereik van z’n netje, en uiteindelijk is het hem gelukt een jonge vogel te verschalken. Het beestje in aan de mensen aan boord getoond, gemeten en geringd. Na weer losgelaten te zijn, hing hij weer achter de boot alsof er niets gebeurd was.
(Zo in de hand is leuk te zien waar het beestje z’n naam vandaan heeft.)

Afgelegde route (André Hospers)

Afgelegde route (André Hospers)

Lijst waargenomen soorten:

Waddenzee Noordzee
Aalscholver 8
Parelduiker 1 1
Roodkeelduiker 16
Duiker spec 11
Fuut 2 1
Roodhalsfuut 1
Dodaars 1
Jan van Gent 24
Rotgans 17
Eidereend 101 1
Zwarte Zeeeend 3 708
Grote Zeeeend 14
Mid Zaagbek 2 3
Bergeend 7
Smient 16
Wulp 3
Scholekster 11
Rosse Franjepoot 1 1e w
Watersnip 1
Mid Jager 1 juv
Pontische Meeuw 1 1e w
Geelpootmeeuw 1 1e w 1 1e w
Zilvermeeuw 50 125
Gr Mantel 25 25
Kl Mantel 10 5
Zwartkopmeeuw 1 ad w
Kokmeeuw 50 65
Dwergmeeuw 3
Drieteenmeeuw 75
Stormmeeuw 20 20
Alk 4
Zeekoet 10
Alk/Zeekoet 7
Veldleeuwerik 1
Bruinvis 1
Zeehond 3
Zeehond spec 19

Comments are closed.