2010-10-01

Opnieuw Vale Pijl!

Vanochtend hadden ruim zestig vogelaars zich in de haven van Den Helder verzameld. We enterden de Hendrik Karssen en voeren gespannen uit. Op het Texelse strand zagen we een Slechtvalk paalzitten.

We voeren eerst een stukje naar het noorden, dicht onder de kust. Hier kwamen er aardig wat duikers en Dwergmeeuwen langsgetrokken. Al snel kwam er een Alk dicht langs vliegen. Het zou de enige zijn deze tocht.

Dwergmeeuw (Maarten Immerzeel)

Dwergmeeuw (Maarten Immerzeel)

Dwergmeeuw (Hans Langereis)

Dwergmeeuw (Hans Langerijs)

Terwijl we richting west draaiden gingen we verder zee op. Hier kwamen we flink wat Zeekoeten tegen, waaronder een tapijtje van tien. Zoals vanouds was de voorplecht versierd met pelagische vegetatie. Twee Roodborsten hadden hier al spoedig ogen naar en omcirkelden langdurig het schip. Steeds landden ze net niet.

Zeekoet (Hans Langerijs)

Zeekoet (Hans Langerijs)

Roodborst (Maarten Immerzeel)

Roodborst (Maarten Immerzeel)

Plots werden twee langs vliegende pijlen opgemerkt, waarschijnlijk vlogen ze op voor de naderende boot. Helaas hadden ze geen behoefte aan bekijks en ze schoten er vandoor. De zeer lichte onderdelen leken goed op Noren te passen. Echter, de bovendelen waren knalbruin, wat juist op Valen wijst. Verdeeldheid op de boot. Maar geen nood: je kunt het zo gek niet verzinnen, of Peter Soer weet er wel een record shot van te schieten. Zo ook van deze pijlstormvogels: het waren toch echt twee (zij het zeer lichte) Vale Pijlen!

Vale Pijlstormvogels (Peter Soer)

Vale Pijlstormvogels (Peter Soer)

Vale Pijlstormvogels (Peter Soer)

Vale Pijlstormvogels (Peter Soer)

Vale Pijlstormvogel (Peter Soer)

Vale Pijlstormvogel (Peter Soer)

Het duurde even voor we een wolk meeuwen bij elkaar hadden gechumt. Het is niet of ons chum team er niet voor ging. In de uiteindelijke wolk vloog onder andere een geinige tweede winter Pontische Meeuw mee.

Pontische Meeuw (Hans Langerijs)

Pontische Meeuw (Hans Langerijs)

Grote mantelmeeuw (Maarten Immerzeel)

Grote mantelmeeuw (Maarten Immerzeel)

Jan van Gent (Maarten Immerzeel)

Jan van Gent (Maarten Immerzeel)

Jan van Gent (Hans Langerijs)

Jan van Gent (Hans Langerijs)

Jan van Gent (Hans Langerijs)

Jan van Gent (Hans Langerijs)

Jan van Gent (Sander Lagerveld)

Jan van Gent (Sander Lagerveld)

Drieteenmeeuw (Hans Langerijs)

Drieteenmeeuw (Hans Langerijs)

Jagers waren schaars deze trip. Zo kwam er slechts één Grote Jager de meeuwen in de slick stream pesten. Hiernaast hadden we nog enkele kleinere Jagers. Eén van de vogels leverde wat discussie rond de identificatie op (een jager zou geen jager zijn zonder discussie omtrent de determinatie). Gelukkig werden er foto’s gemaakt: toch een Kleine, een intrigerend beestje.

Kleine Jager (Maarten Immerzeel)

Kleine Jager (Maarten Immerzeel)

Kleine Jager (Maarten Immerzeel)

Kleine Jager (Maarten Immerzeel)

Kleine Jager (Maarten Immerzeel)

Kleine Jager (Maarten Immerzeel)

Zo dicht onder de kust blijken Noordse Stormvogels toch altijd best schaars goed en we moesten genoegen nemen met twee stuks.

Noordse stormvogel (Maarten Immerzeel)

Noordse stormvogel (Maarten Immerzeel)

Terwijl we terug richting de kust van Noord-Holland voeren passeerden we een clubje van drie Bruinvissen op korte afstand. Een ruk aan het stuur en een trap op de rem mochten niet baten, de dolfijntjes stoven er vandoor.

Terwijl we via de kust weer naar het noorden stoomden kwam een Gekraagde Roodstaart het bosje op de voorplecht inspecteren. Het beestje bleek net te nerveus om daadwerkelijk te landen. Op zee vlogen ook enkele koolwitjes. Wat hebben die daar nu weer te zoeken?

Gekraagde Roodstaart 1-10-2010 Jan Dekker

Gekraagde Roodstaart 1-10-2010 Jan Dekker

Na een tocht met beduidend milder weer dan de vorige keer waren we op tijd weer terug in de haven van Den Helder. Weer een tocht met pijlen, dat is het betere werk!

Ben Wielstra

Lijst waargenomen soorten:

Rotgans 4
Zwarte Zee-eend 10
Middelste Zaagbek 14
Aalscholver 2
Jan van Gent 23
Noordse Stormvogel 2
Vale Pijlstormvogel 2
Slechtvalk 1
Sperwer 1
Fuut 1
Roodkeelduiker 8
Duiker sp. 6
Scholekster 40
Grote Jager 1
Kleine Jager 2
Jager sp. 3
Drieteenmeeuw 4
Dwergmeeuw 62
Kokmeeuw 52
Stormmeeuw 34
Zilvermeeuw 14
Kleine Mantelmeeuw 7
Pontische Meeuw 1
Visdief 17
NoDief 1
Grote Stern 12
Zwarte Stern 1
Zeekoet 68
Alk 1
Alk/Zeekoet 10
Graspieper 9
Veldleeuwerik 1
Roodborst 2
Gekraagde Roodstaart 1
Zeehond 1
Grijze Zeehond 1
Bruinvis 4
Klein Koolwitje 1
Witje sp. 3

Comments are closed.