2006-09-14

Friese Front vanuit Den Helder 14-9-2006

Ruige Dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 1
Bruinvis Phocoena phocoena 18
Zeehond Phoca vitulina 3
Grijze Zeehond Halichoerus grypus 4
Bergeend Tadorna tadorna 2
Eider Somateria mollissima 25
Zwarte Zeeeend Melanitta nigra 23
Smient Mareca penelope 8
Pijlstaart Anas acuta 4
Roodkeelduiker Gavia stellata 1
Noordse Stormvogel Fulmarus glacialis 5
Jan-van-gent Morus bassanus 59
Aalscholver Phalacrocorax carbo 17
Kanoet Calidris canutus 1
Jager spec Stercorarius spec 1
Kleine Jager Stercorarius parasiticus 12
Grote Jager Stercorarius skua 2
Dwergmeeuw Larus minutus 20
Vorkstaartmeeuw Xema sabini 1
Kokmeeuw Larus ridibundus 4
Kleine Mantelmeeuw Larus intermedius 48
Grote Mantelmeeuw Larus marinus 61
Drieteenmeeuw Rissa tridactyla 13
Grote Stern Sterna sandvicensis 8
Visdief Sterna hirundo 14
Noordse Stern Sterna paradisaea 12
Noordse Dief Sterna hirundo/paradisaea 13
Zwarte Stern Chlidonias niger 4
Zeekoet Uria aalge 210
Boomleeuwerik Lullula arborea 1
Graspieper Anthus pratensis 2
Gele Kwikstaart Motacilla flava 7
Roodborst Erithacus rubecula 1
Paapje Saxicola rubetra 2
Tapuit Oenanthe oenanthe 9
Tuinfluiter Sylvia borin 1
Fitis Phylloscopus trochilus 2
Vink Fringilla coelebs 2

Zeekoet (Sander Lageveld)

(Foto: Sander Lagerveld)

Zeekoeten bleken op het “Friesche Front” verrassend genoeg grote afwezige, maar onderweg waren regelmatig kleine groepjes te zien. Over de hele dag leverde dat de zeer behoorlijke score van 210 vogels op!

Chumtime! (Martijn de Jonge)

(Foto: Martijn de Jonge)

Chummen starte op het meest noordelijke punt van de tocht met enkele “kruidenbuiltjes” visafval en met visolie. Aanvankelijk leek dit geen succes …

Noordse Stormvogel (Sander Lagerveld)

(Foto: Sander Lagerveld)

Noordse Stormvogel (Jeroen Reneerkens)

(Foto: Jeroen Reneerkens)

Noordse Stormvogel (Martijn de Jonge)

(Foto: Martijn de Jonge)

… tot we, net aan de terugweg begonnen, deze Noordse Stormvogel tegenkwamen. Aan de kleur van de buik te zien had deze vogel zich mogelijk wel degelijk tegoed gedaan aan onze visolie-preparaten en leek onze naam als “tubenose specialist” gered! De vogel heeft geruime tijd rond de boot geposeerd voor de fotografen voor hij ons, volgevreten weer links liet liggen.

meer chum (Martijn de Jonge)

(Foto: Martijn de Jonge)

Papparazzi (Martijn de Jonge)

(Foto: Martijn de Jonge)

Jan van Gent (Martijn de Jonge)

(Foto: Martijn de Jonge)

Jan van Gent (Jeroen Reneerkens)

(Foto: Jeroen Reneerkens)

Drieteenmeeuw (Jeroen Reneerkens)

(Foto: Jeroen Reneerkens)

Drieteenmeeuw (Jeroen Reneerkens)

(Foto: Jeroen Reneerkens)

Door gedurende een groot deel van de terugtocht visafval overboord te zetten hing steeds een leuk aantal vogels mooi fotografeerbaar achter de boot.

Bruinvis (Martijn de Jonge)

(Foto: Martijn de Jonge)

Grote Jager (Sander Lageveld)

(Foto: Sander Lagerveld)

Enkele Grote Jagers, een verre Vorkstaartmeeuw, Bruinvissen, Ruige Dwergvleermuis en een leuke selectie zangvogels waren nog zo wat krenten in de pap van deze dag.

Met een start om half vijf ‘s morgens en finish om negen uur ‘s avonds denken we het pelagische tochten circuit in elk geval binnengestormd te zijn met een duurrecord! Wat ons betreft volgt er meer, dus graag tot een volgende tocht!

(Martijn de Jonge en Jeroen Reneerkens worden hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen van enkele van hun foto’s!)

Comments are closed.