2009-11-28

Een geweldige tocht, die eindigde met een grote klapper, een Vale  Pijlstormvogel, die aan het einde van de dag een tijd lang rond de boot circelde!

Video: Marc van der Aa

Bekijk hier een uitgebreider sfeervol video-verslag van de hele tocht van Marc van der Aa!

Lijst waargenomen soorten:
(ng=niet geteld)

Soort totaal
Kolgans 45
Grauwe Gans 15
Rotgans 20
Bergeend ng
Kuifeend 4
Topper 13
Eider 305
Grote Zee-eend 15
Zwarte Zee-eend 1779
Middelste Zaagbek 6
Smient 1
Wintertaling 18
(Roodkeel)duiker 154
Parelduiker 2
Fuut 5
Vale Pijlstormvogel 1
Jan-van-Gent 130
Aalscholver ng
Scholekster ng
Kanoet 200
Bonte Strandloper 3800
Wulp 200
Tureluur 100
Steenloper 31
Middelste Jager 1
Grote Jager 6
Dwergmeeuw 7
Kokmeeuw 49
Stormmeeuw 18
Zilvermeeuw ng
Kleine Mantelmeeuw 3
Pontische Meeuw 1
Grote Mantelmeeuw 80
Drieteenmeeuw 500
(Alk/)Zeekoet 113
Alk 1
Grijze Zeehond 2
Gewone Zeehond 5
Bruinvis 16
Vale Pijlstormvogel (foto Gerrit Jan Klop)

Vale Pijlstormvogel (foto Gerrit Jan Klop)

Vale Pijlstormvogel (foto: Maarten Immerzeel)

Vale Pijlstormvogel (foto: Maarten Immerzeel)

Vale Pijlstormvogel (foto: Maarten Immerzeel)

Vale Pijlstormvogel (foto: Maarten Immerzeel)

Vale Pijlstormvogel (foto: Maarten Immerzeel)

Vale Pijlstormvogel (foto: Maarten Immerzeel)

Vale Pijlstormvogel (foto: Maarten Immerzeel)

Vale Pijlstormvogel (foto: Maarten Immerzeel)

Tellersteam in actie (foto: Albert van den Ende)

Tellersteam in actie (foto: Albert van den Ende)

Chummen vanaf het achterdek (foto: Albert van den Ende)

Chummen vanaf het achterdek (foto: Albert van den Ende)

Succesvol chum-recept

Succesvol chum-recept (foto: Mark Gal)

Scrum for the chum (foto: Marc van der Aa)

Scrum for the chum (foto: Mark Gal)

Pontische Meeuw (foto: Marc van der Aa)

Pontische Meeuw (foto: Mark Gal)

Meeuwen -en Gentenwolk (foto: Marc van der Aa)

Meeuwen -en Gentenwolk (foto: Mark Gal)

Jan van Genten (foto: Marc van der Aa)

Jan van Genten (foto: Mark Gal)

Jan van Gent (foto: Marc van der Aa)

Jan van Gent (foto: Mark Gal)

Drieteenmeeuw (foto: Marc van der Aa)

Drieteenmeeuw (foto: Mark Gal)

Middelste Jager (foto: Marc van der Aa)

Middelste Jager (foto: Mark Gal)

Middelste Jager (foto Marc van der Aa)

Middelste Jager (foto Mark Gal)

Middelste Jager (foto: Marc van der Aa)

Middelste Jager (foto: Mark Gal)

Drieteenmeeuw (foto: Edwin Winkel)

Drieteenmeeuw (foto: Edwin Winkel)

Grote Jager (foto: Edwin Winkel)

Grote Jager (foto: Edwin Winkel)

Feeding frenzy (foto: Edwin Winkel)

Feeding frenzy (foto: Edwin Winkel)

Grote Jager (foto: Marc van der Aa)

Grote Jager (foto: Mark Gal)

Grote Jager (foto: Maarten Immerzeel)

Grote Jager (foto: Maarten Immerzeel)

Middelste Jager (foto: Maarten Immerzeel)

Middelste Jager (foto: Maarten Immerzeel)

Drieteenmeeuw (foto: Maarten Immerzeel)

Drieteenmeeuw (foto: Maarten Immerzeel)

Jan van Gent (foto: Maarten Immerzeel)

Jan van Gent (foto: Maarten Immerzeel)

Zwarte Zeeeenden (foto: Maarten Immerzeel)

Zwarte Zeeeenden (foto: Maarten Immerzeel)

Externe links:

Foto’s van deze tocht op de website van Maarten Immerzeel.

Bijzonder fraaie serie Jan van Genten gemaakt tijdens deze tocht op www.natuurshot.nl!

Album van deze tocht op de website van Arthur van der Kooij.

Verslag van de tocht op het weblog van Vincent Douwes.

Comments are closed.