2012-04-22

Dagtocht Noordzee vanuit Den Helder

(Zondag 22 april 2012)
Zondagochtend stond er al vroeg (rond 07:30) een groepje liefhebbers te wachten op de kade in Den Helder. De weersverwachting was redelijk (matige wind/kans op een bui) en nadat we aan boord gingen kwam zelfs de zon door.
vertrek uit den Helder (Jan Dekker)

vertrek uit den Helder (Jan Dekker)

Het éérste doel was de Mokbaai/Veerhaven. Het Pterodroma-team had de schipper gevraagd, om als extraatje hier langs te varen, want er zitten hier al weer enige weken een zwarte zeekoet en een Brilzee-eend. Helaas konden we geen glimp van ze opvangen.
Net voordat we bij de Razende Bol aankwamen was er een vliegend groepje Eiders te zien. Het groepje werd geleid door een wintertaling. Ze houden wel van leuke combinaties de Eiders rondom Texel. (de Brilzee-eend zit nl. ook steeds bij een groepje eiders) Op de Bol drie grote groepen zeehonden.
Eiders/Wintertaling (Jan Dekker)

Eiders/Wintertaling (Jan Dekker)

Zeehonden (Jan Dekker)

Zeehonden (Jan Dekker)

De route was eerst noordelijk; langs de kust van Texel. De hoop was hier gevestigd op het zien van een (zomerkleed) Parel- en Roodkeelduikers. Hoewel dit toch al de soorten zijn die niet achter de boor komen, bleven ze deze keer wel behoorlijk ver weg.
Roodkeelduiker (Jan Dekker)

Parelduiker (Jan Dekker)

Parelduiker (Peter Soer)

Parelduiker (Peter Soer)

Door het chummen kwam er wel een behoorlijke groep meeuwen achter de boot en kon het zoeken beginnen naar de minder algemene soorten. (Pontische Meeuw/Stormmeeuw )
Enkele van de Kleine Mantelmeeuwen waren geringd met kleurringen.   Eén daarvan  blijkt een vogel te zijn die op 16 mei 2009 als kuiken is geringd in de broedkolonie Klederhuispolder op Texel. ‘s Winters trekt deze vogel 2.000 km zuiderlijk naar Malaga (Spanje). Toch leuk om ook eens wat achtergronden te weten van de vogels.
Pontische Meeuw (Jan Dekker)

Pontische Meeuw (Jan Dekker)

Kleine Mantelmeeuw-geringd (Bert Krooneberg)

Kleine Mantelmeeuw-geringd (Bert Krooneberg)

Op een grote boei zat een groep van Grote Sterns, waarvan ook enkele even achter de boot kwamen kijken. Verder hadden we al een aantal Noordse sterns en Visdiefjes met luid gekrijs langs de boot zien vliegen.
Grote Stern (Jan Dekker)

Grote Stern (Jan Dekker)

Grote Stern (Jan Dekker)

Grote Stern (Jan Dekker)

Hoewel het eigenlijk prima weer was (zonnig/niet veel wind/weinig deining) was de zee toch niet glad als een spiegeltje. In die omstandigheden blijft het lastig om de bruinvissen goed te zien; laat staan ze op de foto te krijgen. In totaal hebben we er 5 gezien, waarvan één vlak langs de boot, maar hoewel de kapitein het schip stop zette, liet hij zich niet meer zien. Verder waren er een aantal groepen Zwarte Zee-eenden te zien.
Op dit deel van de tocht lieten de Jan van Genten het afweten, wel was  er een groot (driemaster) zeilschip te zien.  Een deel van de groep nam dan ook maar tijd voor soep en/of een broodje bal-gehakt, maar toen iemand “roofvogel” riep was iedereen weer bij de les. Het bleek een sperwer te zijn.
Zeilschip (Jan Dekker)

Zeilschip (Jan Dekker)

Zwarte Zee-eend (Jan Dekker)

Zwarte Zee-eend (Jan Dekker)

Sperwer (Jan Dekker)

Sperwer (Jan Dekker)

Het tweede deel van de tocht liep zuidelijk, langs de kust van Noord Holland. De verwachte/gehoopte voorjaarstrek was niet aanwezig; helaas. Maar tussen de grote wolk meeuwen doken nu wel de éérste Jan van Genten op. Dat blijft toch altijd weer een prachtig gezicht; hangend achter de boot en dan opeens met forse duik in het water, waarna ze onder luid kabaal met de meeuwen in de slag gaan om het veroverde stukje visafval te behouden.
Jan-van-gent (Jan Dekker)

Jan-van-gent (Jan Dekker)

Jan-van-gent (Jan Dekker)

Jan-van-gent (Jan Dekker)

Jan-van-gent (Jan Dekker)

Jan-van-gent (Jan Dekker)

Jan-van-gent (Jan Dekker)

Jan-van-gent (Jan Dekker)

Het laatste deel van de tocht gingen we dichter langs de kust terug naar het noorden; richting Den Helder. Het zonnetje bleef vrolijk schijnen en uit de wind was het zelfs aangenaam aan boord.  Op dit laatste deel van de tocht geen nieuwe soorten; een aparte waarneming was die van een stel Grauwe Ganzen met jongen op zee op een paar kilometer van de kant. De aandacht werd verder vooral getrokken door een groot marine-achtig schip dat door een klein sleepbootje werd voort getrokken.
Schip (Jan Dekker)

Schip (Jan Dekker)

Den Helder (Jan Dekker)

Den Helder (Jan Dekker)

Rond 15:30 waren we terug in de haven van Den Helder en was deze geslaagde dag weer ten einde.

Jan Dekker (North Sea Pelagics)

Lijst met waargenomen soorten:

Grauwe Gans – Anser anser 10
Bergeend – Tadorna tadorna 2
Wintertaling – Anas crecca 1
Zwarte Zee-eend – Melanitta nigra 35
Eider – Somateria mollissima 15
Parelduiker – Gavia arctica 2
Roodkeelduiker – Gavia stellata 8
Fuut – Podiceps cristatus 25
Jan-van-gent – Morus bassanus 12
Aalscholver – Phalacrocorax carbo 25
Sperwer – Accipiter nisus 1
Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus 10
Stormmeeuw – Larus canus 10
Pontische Meeuw – Larus cachinnans 1
Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus 75
Zilvermeeuw – Larus argentatus 15
Grote Mantelmeeuw – Larus marinus 35
Dwergmeeuw – Hydrocoloeus minutus 5
Noordse Stern – Sterna paradisaea 7
Grote Stern – Thalasseus sandvicensis 35
Visdief – Sterna hirundo 15
Gewone Zeehond – Phoca vitulina 150
Bruinvis – Phocoena phocoena 5

Comments are closed.